VAIRUMPIRCĒJIEM

  • Izdevīgas cenas, kas atkarīgas gan no izvēlētajām precēm, gan to daudzuma;

  • Visu stādu sakomplektēšana vienuviet (pēc Jūsu pieprasījuma, sadarbībā ar citām audzētavām nodrošinām citu Jums vajadzīgo stādu iegādi);

  • Piegāde visā Eiropas Savienībā.

 

Smalkāk par pirkšanu vairumā pa telefonu +371 27132353 vai e-pastu kristiana@labklajibasdarzi.lv