DĀRZU CENTRS ŠOBRĪD

  • Viens no lielākajiem un vadošajiem dārzu centriem Latvijā ar visplašāko stādu piedāvājumu vienuviet;

  • Vairumu mūsu pārdoto augu izaudzējam paši (www.zalenieki.lv) un tie paredzēti stādīšanai Baltijas valstīs, Skandināvijā un lielā daļā Krievijas teritorijas;

  • Dizaina preces ir īpaši izmeklētas, lai piedāvātu Jums to, ko nepiedāvā citi veikali. Tām veikta speciāla apstrāde, nodrošinot izturību mūsu klimatiskajos apstākļos;

Foto skatīt šeit.

 

Mūsu speciālisti konsultē un iesaka:

  • piemērotākos augus noteiktām vietām, apstākļiem;

  • augu savstarpējo saderību stādīšanai blakus;

  • atbilstošas augsnes izvēli;

  • kādus barošanas un aizsardzības līdzekļus labāk izvēlēties.

Dārzu centra vārtus mēs pirmoreiz apmeklētājiem atvērām 2013.gadā. Līdz tam tika ieguldīts laikietilpīgs un neviegls darbs, lai izdomātu un saprastu, kādam jābūt dārzu centram, lai nodrošinātu iespējami labu gan tā kopējo pievilcību, gan ērtu vidi kā klientiem, tā arī mūsu darbiniekiem.

Ļoti būtiski bija radīt tādu vidi, kurā cilvēki kaut uz mirkli varētu atslēgties no ikdienas rūpēm un steigas, ieejot harmoniskā augu pasaulē, kur valda krāšņums, ziedu smaržas un laimes sajūtas; 

lai pēc tam daļiņu no tā paņemtu sev līdzi un vairotu savā dārzā un ģimenē.

Daļēji mūsu sapnis jau ir īstenots, taču priekšā vēl ļoti daudz darba.

Vēlos pateikties tiem cilvēkiem, kas devuši savu ieguldījumu šajā projektā un bez kuriem Labklājības dārzi nebūtu tādi, kā ir šobrīd.

Pirmkārt, paldies Margaritai un Nikolajam Butvillo, kuri bija iniciātori idejai par dārzu centru un lielā mērā pateicoties tieši viņu ieguldījumam, kopējā sadarbībā mēs radījām Labklājības dārzus.

Paldies manam tētim, dārzniekam Imantam Parfenovičam, kas jau iepriekš no nulles bija uzcēlis vienu no lielākajām un pazīstamākajām kokaudzētavām Latvijā, un vēlējās, lai dēls turpina viņa iesākto sirdsdarbu, tāpēc gan ar zināšanām un darbu, gan finansēm atbalstīja dārzu centra radīšanu un attīstību.

Paldies tiem, kas ar lielu centību un neatlaidību kopīgi ar mani no pašiem pirmsākumiem piedalījās tā projektēšanā, darbības plānošanā un attīstībā.

Paldies arī daudziem citiem kolēģiem un draugiem, kuri devuši, dod un dos savu ieguldījumu šajā projektā!


Esat gaidīti Labklājības dārzos!

Labklājības dārzu līdzdibinātājs

Kaspars Parfenovičs